Privacyverklaring

ALGEMEEN

We respecteren uw privacy. Met deze verklaring geven we u inzicht in de wijze waarop we met uw privacy omgaan. We geven belangrijke informatie over de wijze waarop en voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken en – zo min mogelijk – cookies op onze website plaatsen.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, als u gebruik maakt van onze diensten / producten of als u via e-mail of bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons informatie hebt verstrekt. Wij kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum en -plaats
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw IP-adres


WAAROM HEBBEN WE BEPAALDE GEGEVENS  NODIG

We verwerken persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of u per e-mail en/of post te benaderen als u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

 

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

We verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN BEZOEKERS

Op onze website en in de app worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder uw IP-adres en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij gebruikt deze informatie om de werking van website en app te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS EN COOKIES

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties ons bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Hiervoor worden cookies geplaatst.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

We hebben hier geen invloed op. We hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

BEVEILIGEN

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. 
Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

1124u, Dorpstraat 2, 6923AE, Groessen, 

T 0316-584400