Filosofie

112-4U wil een BHV-er/EHBO-er het strikt noodzakelijke zeer goed aanleren. Wij maken hulpverlening simpel! Alle hulp en kennis die door Meldkamer112/Ambulance/Brandweer, de huisarts(enpost) dan wel een app verstrekt kunnen worden, zijn uit de cursus gehaald. Wat overblijft vormt de inhoud van een doelgerichte training.

Zodoende hoeft een hulpverlener in onze training minder onderwerpen te leren en kunnen ze de totale inhoud beter onthouden als ze handelend op moeten treden. De onderwerpen zijn allen need-to-know, weggelaten is nice-to-know. Het  resultaat: goed getrainde hulpverleners die voorbereid zijn op noodsituaties.

Uitbreidingsmodel BHV
Stap Benodigd Methode
1 Uw smartphone. Bel 112, uw huisarts of uw huisartsenpost en zij helpen u hulp te verlenen. -
2 EHBO-app 112-4U voor niet-spoedeisende ongevallen.  -
3 E-learning 112-4U. -
4 Training Reanimatie/AED, verslikking/verstikking, ernstige bloeding, blussen, ontruimingsoefening.  112-4U
5 Training Ziekteverschijnselen, Niet-spoedeisende hulp, Verbandleer, Brandbestrijding uitgebreid, Ontruiming & Communicatie uitgebreid. NIBHV
6 Training EHBO. Oranje Kruis NIBHV
Opleidingsmodel 112-4U
Calamiteit/ongeval Hulplijn/-bron Training
Levensbedreigend, ook bij twijfel Bel 112

Reanimatie/AED
Verslikking/verstikking
Ernstige bloeding
Hoog en laag energetische trauma’s

Spoedeisende niet-levensbedreigend Bel huisarts(enpost)

Zie training levensbedreigend

Niet-spoedeisend Gebruik EHBO-app 112-4U Instructie werking app
Brand Bel 112
Labels brandblusser
Branddriehoek
Blussen praktijk
Ontruiming Bel 112
Standaard verslag ontruimingsoefening

4 taakprincipes
Oefening