Filosofie

112-4U wil een BHV-er/EHBO-er het strikt noodzakelijke zeer goed aanleren. Wij maken hulpverlening simpel! Alle hulp en kennis die door Meldkamer112/Ambulance/Brandweer, de huisarts(enpost) dan wel een app verstrekt kunnen worden, zijn uit de cursus gehaald. Wat overblijft vormt de inhoud van een doelgerichte training.

Zodoende hoeft een hulpverlener in onze training minder onderwerpen te leren en kunnen ze de totale inhoud beter onthouden als ze handelend op moeten treden. De onderwerpen zijn allen need-to-know, weggelaten is nice-to-know. Het  resultaat: goed getrainde hulpverleners die voorbereid zijn op noodsituaties.

Uitbreidingsmodel BHV

Vanaf stap 3 geeft een opleidingsbedrijf (na het beoordelen van de competenties van een cursist) de garantie (voldoende opgeleid) voor bekwaamheid in handelen.

Stap Benodigd Certificaat
1

Hulp verlenen met smartphone. Bel 112 of uw huisarts(enpost) en zij helpen u bij het verlenen van eerste hulp. Niet-spoedeisende handelingen via EHBO-app.  Bij brand 112 bellen en het pand verlaten. 

-
2

E-learning 112-4U met zelf oefenen: reanimatie op een hard kussen (of eigen pop),  blussen tijdens jaarlijkse controle brandblussers en zelf eigen gebouw ontruimen.

Bewijs van deelname e-learning
3

E-learning 112-4U met Competentietoetsing 1-op-1 (15 minuten). Niet-spoedeisende handelingen via EHBO-app 112-4U. 

112-4U
4

Training Reanimatie/AED, verslikking/verstikking, ernstige bloeding, blussen, ontruimingsoefening. Niet-spoedeisende handelingen via EHBO-app 112-4U.

112-4U
5

Training Herkennen ziektebeelden, Niet-spoedeisende hulp, Verbandleer uitgebreid, Brandbestrijding uitgebreid, Ontruiming & communicatie uitgebreid.

NIBHV
6

Training EHBO volgens de richtlijnen Oranje/Rode Kruis.

Oranje Kruis Rode Kruis
Opleidingsmodel 112-4U
Calamiteit/ongeval Hulplijn/-bron Training
Levensbedreigend, ook bij twijfel Bel 112

Reanimatie/AED
Verslikking/verstikking
Ernstige bloeding
Hoog en laag energetische trauma’s

Spoedeisende niet-levensbedreigend Bel huisarts(enpost)

Zie training levensbedreigend

Niet-spoedeisend Gebruik EHBO-app 112-4U Instructie werking app
Brand Bel 112
Labels brandblusser
Branddriehoek
Blussen praktijk
Ontruiming Bel 112
Standaard verslag ontruimingsoefening

4 taakprincipes
Oefening