Eindtermen

EINDTERMEN e-BHV EH 201208 (goedgekeurd door CvD)

  Doel Cursus Cursist moet zodanig opgeleid worden dat docent zich door cursist wil laten helpen in geval van onwel wording en ongeval.    
  Vooraf   Verplicht Herhaling
  E-learning Over eindtermen inclusief digitale toets vooraf ja

1x per jaar minus toets

  App op smartphone EHBO-app niet-spoedeisende ongevallen ja 1x per jaar
  Algemeen De cursist is na afloop van de cursus in staat om de volgende handelingen te verrichten Verplicht Herhaling
0 Doel Cursist weet wat doel is van de training. ja 1x per 4 jaar
0a1 Wanneer wie bellen?  Cursist weet wanneer 112, huisarts of huisartsenpost te bellen. ja 1x per 4 jaar
0a2 112 bellen Cursist weet wat hij moet doen als hij 112 belt. ja 1x per 4 jaar
0a3 Huisarts bellen Cursist weet wat hij moet doen als hij huisarts belt. ja 1x per 4 jaar
0a4 Huisartsenpost bellen Cursist weet wat hij moet doen als hij huisartsenpost belt. ja 1x per 4 jaar
0a5 Niet-spoedeisend Naar huisarts, via internet of via EHBO-app. ja 1x per 4 jaar
  Eerste hulp  De cursist is na afloop van de cursus in staat om de volgende handelingen te verrichten (obv RI&E BHV):  Verplicht Herhaling
1 Methodiek DB ipv ABDC.  ja 1x per 1 jaar
1a  Aanspreken, aanschudden  Richtlijnen NRR ja 1x per 1 jaar
1b 112 (laten) bellen Richtlijnen NRR ja 1x per 1 jaar
1c Ademhalings-controle Richtlijnen NRR ja 1x per 1 jaar
1d Borstcompressie Richtlijnen NRR ja 1x per 1 jaar
1e Beademing Richtlijnen NRR, cursist weet dat beademing ondergeschikt aan borstcompressies is. ja 1x per 1 jaar
1f AED Richtlijnen NRR ja 1x per 1 jaar
1h Reanimatie kind Richtlijnen NRR obv RI&E 1x per 1 jaar
1g Reanimatie baby Richtlijnen NRR obv RI&E 1x per 1 jaar
2a, 2b, 2c Verslikking Richtlijnen NRR ja 1x per 1 jaar
2c1 Verslikking klein kind Richtlijnen NRR obv RI&E 1x per 1 jaar
2c2 Verslikking baby  Richtlijnen NRR obv RI&E 1x per 1 jaar
3a Ernstige bloeding Druk uitoefenen op wond met schone doek. ja 1x per 4 jaar
3b Ernstige bloeding voorwerp in huid  Druk uitoefenen op wond met schone doek aan beide zijden scherp voorwerp. 1. Scherpe voorwerp (glas, mes etc) niet verwijderen. 2. Druk de wondranden naar elkaar toe met een schone doek. ja 1x per 4 jaar
3c Ernstige bloeding afgerukte ledemaat Hetzelfde als bij ernstige bloeding met 1 aanvulling. Afgerukte ledematen schoon verpakken in plastic wegwerphandschoenen (of schone plastic zak/doek of steriel gaasje) ja 1x per 4 jaar
4 Trauma's Wanneer 112, huisarts, huisartsenpost bellen of zelf doen ja 1x per 4 jaar
Herhaling 1x per jaar Competentietoetsing BLS/AED: groepje van 4 pers 30 min, 1 pers 10 min. Alternatieven: zelf opgenomen filmpje uitvoering BLS/AED op opblaaspop.
      Verplicht Herhaling
  Optioneel Werken met Lotus. Ziekteverschijnselen herkennen, verbandleer, stabiele zijligging, rautek, snelle kantel, draaien van buik op rug. Nee  
  Optioneel Brandwonden, vergiftiging, elektriciteitsongevallen, oogletsel, bloedneus en overige niet-spoedeisende ongevallen Nee  

EINDTERMEN e-BHV BOC 201812

  Doel Cursus Cursist moet zodanig opgeleid worden dat docent hem in staat acht een beginnende brand te bestrijden & beperken Verplicht Herhaling alsmede zijn eigen gebouw doelmatig (mede) te ontruimen. NIeuwe cursist Herhaling
  Vooraf      
  E-learning 112-4u.nl/elarning inclusief digitale toets vooraf ja 1x per jaar minus toets
  App op smartphone nvt voor BOC nvt 1x pj
  Brandbestrijding De cursist is na afloop van de cursus in staat om de volgende handelingen te verrichten (obv RI&E BHV): Verplicht Herhaling
5 Branddriehoek  Onderdelen branddriehoek en toepassing branddriekhoek.  ja  1x per 2 jaar
5.0 Eigen blusmiddelen Weet welke blusmiddelen in zijn gebouw aanwezig zijn en waar ze hangen.
Richtlijn zelf blussen: vlam kleiner dan onderarm, niet meer dan lichte rook tegen plafond.
ja 1x per 2 jaar
5a Waterslanghaspel Welke brand met dit blusmiddel kan worden geblust (vaste stof). obv RI&E 1x per 2 jaar
5b1 CO2-blusser Welke brand met dit blusmiddel kan worden geblust (vloeistof, elektrische apparatuur/installatie).
Blussen met CO2 (richtlijnen Bosman/112-4YOU)
obv RI&E 1x per 2 jaar
5b2 Sproeischuimblusser Welke brand met dit blusmiddel kan worden geblust (vaste stof, vloeistof, elektrische apparatuur/installatie).
Blussen met sproeischuim (richtlijnen Bosman/112-4YOU)
obv RI&E 1x per 2 jaar
5b3 Poederblusser Welke brand met dit blusmiddel kan worden geblust (vaste stof, vloeistof).
Blussen met sproeischuim (richtlijnen Bosman/112-4YOU)
Advies: poederblusser vervangen door sproeischuimblusser tenzij verplicht door brandweer/verzekeringsmaatschappij
obv RI&E 1x per 2 jaar
5c1 (vet)pan in de brand Blussen door: gastoevoer dicht en deksel op de pan (richtlijnen Bosman/112-4YOU)
Blussen met CO2 en blusdeken (richtlijnen Bosman/112-4YOU).
Toevoegen koud vet in vetpan.
Vetblusser (richtlijnen Bosman/112-4YOU). Advies: alleen laten hangen indien verplicht door brandweer/verzekeringsmij
obv RI&E 1x per 2 jaar
5d1 Brandend slachtoffer Slachtoffer laten rollen (richtlijnen Bosman/112-4YOU).
Blussen met water/slanghaspel, sproeischuim, in de sloot gooien, zand, jas of blusdeken (richtlijnen Bosman/112-4YOU)
Blusdeken (richtlijnen Bosman/112-4YOU)
obv RI&E 1x per 2 jaar
5e Gasbrand Gaskraan dichtdraaien. Blussen met slanghaspel, CO2 of sproeischuim om bij gaskraan te komen. obv RI&E 1x per 2 jaar
5f Metaalbrand Laten blussen door brandweer. Kleine metaaldeeltjes uit laten brand of doven met zand. obv RI&E 1x per 2 jaar
  Brandbestrijding De cursist is na afloop van de cursus in staat om de volgende handelingen te verrichten: Verplicht Herhaling
6 Ontruiming Waar rook is, is geen BHV-er
Voorbereiden ontruimingsoefening, uitvoeren ontruiming, evalueren, verslag maken.
Ontruimen obv 4 taakprincipes (ontruimingsleider, 112-beller, verzamelplaatscoordinator, ontruimers)
ja 1x per jaar
    Weet hoe aanwezige communicatiemiddelen (portofoons, megafoon) werken. obv RI&E 1x per jaar
    Een BHV- of ontruimingsplan op 1 A4 maken (richtlijnen Bosman/112-4YOU). Hij ontvangt standaardplan obv NEN norm. obv RI&E 1x per jaar
    Samen te werken indien er meerdere organisatie/bedrijven in een verzamelgebouw zitten. obv RI&E 1x per jaar
  Brandmeldinstallatie Cursist weet dat er altijd 1 persoon aanwezig die de brandmeldinstallatie kan bedienen (geen taak BHV-er)
Cursist weet dat er 1 opgeleid persoon brandmeldinstallatie (BBMI) moet zijn binnen de organisatie.
obv RI&E 1x per jaar