Commissie van deskundigen

De eindtermen en lesmethode zijn goedgekeurd door onze Commissie van Deskundigen (CvD). Zij zien er op toe dat de inhoud van de eindtermen voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een BHV-er (conform Arbowet artikel 15). Twee keer per jaar komen zij bijeen om veranderingen in de eindtermen en lesmethode te bespreken en daarna goed te keuren. De commissie bestaat uit de volgende deskundigen:

Henny Kuijpers, Veiligheidskundige/MoSHE

Douwe Rijpsma, SEH-arts

Krista Berendes, SEH-arts

Thijs Janssen, Brandmeester

Hans Jansen, Brandmeester

Peter van der Meer, Centralist Meldkamer Ambulance (112)