Commissie van deskundigen

De eindtermen en lesmethode zijn goedgekeurd door onze Commissie van Deskundigen (CvD). Twee keer per jaar komen zij bijeen om veranderingen in de eindtermen en lesmethode te bespreken en daarna goed te keuren. De commissie bestaat uit de volgende deskundigen:

Henny Kuijpers, Veiligheidskundige/MoSHE

Douwe Rijpsma, SEH-arts

Krista Berendes, SEH-arts

Thijs Janssen, Brandmeester

Hans Jansen, Brandmeester

Peter van der Meer, Centralist Meldkamer Ambulance (112)