(Hoofd) BHV info

Communicatiemiddelen

Schaf alleen communicatiemiddelen aan die zinvol zijn voor de BHV-organisatie. Vaak kan het alleen schreeuwen naar elkaar al voldoende zijn in kleinere gebouwen. Denk hierbij aan een winkel of kleiner kantoorgebouw.

 1. Portofoons op de man gedragen. Een portofoon is bij uitstek zeer geschikt als de BHV-ers bereid zijn deze op de man te dragen.
 2. Whatsapp-groep:
  • Maak een Whatsapp-groep aan met de naam “BHV”. Maak een snelkoppeling van de groepsapp (in Whatsapp) en voeg deze toe aan Start-/beginscherm.
  • Zorg dat alle BHV-ers de naam en het telefoonnummer van hun collega-BHV-ers opslaan als contact in hun telefoon (belangrijk, anders kun je ze niet oproepen in Whatsapp-groep).
  • Constateert een BHV-er een brand of andere ernstige calamiteit, dan belt hij altijd eerst 112 (of bij voorkeur laat bellen).
  • Daarna activeert de BHV-er de Whatsapp-groep door iedereen te bellen (NIET videobellen).
  • Bij een ontruimingsalarm dienen alle in het pand aanwezig BHV-ers de Whatsappgroep BHV direct te openen.
  • BHV-ers die niet in (de nabijheid van) het gebouw aanwezig zijn, mogen de oproep niet opnemen.
  • Tot en met 8 deelnemers kan iedereen deelnemen, bij meer dan 8 deelnemers moet de alarmeerder selecteren wie deel mag nemen.
  • Zorg dat altijd de ploegleider(s) in de groep zit(ten), selecteer ze als eerste bij meer dan 8 deelnemers.
  • De ploegleider leidt de ontruiming en is aan het woord in de groepsapp. De ploegleider verdeelt de taken.
  • De BHV-er houdt zijn mond dicht, geeft antwoord op de gestelde vragen en koppelt zijn taak terug aan de ploegleider.
  • De BHV-er noemt altijd eerst zijn naam, dan de boodschap en sluit af met “over”. De ploegleider noemt de naam van de BHV-er, dan de boodschap en sluit af met “over”.
  • Richtlijnen met betrekking tot de AVG zie hieronder. (*)
 3. Portofoon-apps, zowel betaald als onbetaald. Een voorbeeld hiervan is Zello
 4. Portofoons die centraal bij de receptie of een andere plek zijn opgeslagen.
 5. Schreeuwen naar elkaar (zeer goed mogelijk in kleinere gebouwen). Dit is ook de enige optie als er geen communicatiemiddelen voorhanden zijn.

Andere hulpmiddelen voor communicatie zijn:

 • Schreeuwen.
 • Oortelefoon.
 • Pager/Pieper.
 • Megafoon.

Het is belangrijk om de aanwezige communicatiemiddelen tijdens een oefening te testen. Dit wordt gezien als een (eerste) ontruimingsoefening. Maak hier een kort verslag van, zodat iedereen een volgende keer weet wat er goed en fout ging.

 

(*) Voorwaarden in het kader van AVG voor gebruik Whatsapp-groep:

 • Er moet een grondslag zijn om de privé-telefoons van de medewerkers te gebruiken. De grondslag is om bij calamiteiten zo goed mogelijk met elkaar te communiceren.
 • De toestemming van de medewerkers moet vrijelijk gegeven zijn. Hier moet je als leidinggevende terughoudend mee omgaan, omdat het een privé-telefoon betreft.
 • Er mogen geen nadelige gevolgen voor de medewerker zijn.
 • De gegevens moeten zodanig opgeslagen zijn, dat ze goed beveiligd zijn. Dus geen medische of andere persoonlijke informatie typen in de groepsapp.

Betreft het een telefoon die eigendom is van de organisatie, dan speelt het bovenstaande niet.

◄ Terug